donderdag 8 mei 2008

OUR REGULAR SITE !!!!

For more pictures and history, checkout our regular site: www.polychroom.nl

Voor meer foto's en uitgebreidere historie, kijk dan op onze gewone site: www.polychroom.nl

dinsdag 6 mei 2008

Velsen pottery/earthenware/porcelain

(English and Dutch).
The wife and I are true collectors of the earthenware (polychrome...not the art deco kind as shown at the end of the picture gallery) by Velsen pottery. Although it's quite hard to find, we've collected some 106 pieces at this time and we'll keep on collecting....(if I keep collecting, .....my wife will make me sleep in the shed...).
Because of the size of some vases and plates, it's hard to find a place in the house for new items.
It's hard to find some info on the factory and the painters who worked there. Luckily we got in contact with mrs. Leny Versteege and mister Simon van der Kraan who could give us a great deal of info. Also received a lovely Email from mrs. Marijke van der Woerd-de Kooker who also worked at the factory from 1971 to 1979 (worked together with Leny Versteege). Thank you very much for that Email !!
If anyone of you can help us with info.......please do.......it will be much appreciated.

If you would like to see a bit more....you can find more pics at: www.verzamelgein.nl by Vincent Corbesir (lovely collection site) and some at: http://www.goudadesign.co.uk/dutchdelftware3.html

René and Barbara, Delft, Netherlands.


Mijn vrouw en ik zijn échte verzamelaars van het aardewerk (polychroom....niet het art deco soort als te zien aan het eind van de foto gallerij) van Velsen Kennemerland (of de andere namen die in de loop der jaren zijn veranderd....zie onderaan...). Ook al is dit soort porselein vrij moeilijk te vinden....we blijven doorverzamelen.
Qua ruimte kunnen we niet veel meer kwijt, omdat sommige stukken aardig aan de maat zijn en we hebben er nu al 106 stuks !! (als ik zo doorga met verzamelen....moet ik van mijn vrouw in de schuur slapen......).
Het is lastig gebleken om informatie te achterhalen over de fabriek en de schilders die daar gewerkt hebben. Gelukkig hebben we heel wat te horen gekregen van mevrouw Leny Versteege en de heer Simon van der Kraan en hebben we het een en ander aan kunnen vullen. Tevens mocht ik een hele leuke Email ontvangen van mevrouw Marijke van der Woerd-de Kooker die er ook gewerkt heeft van 1971 tot en met 1979 (samen op kantoor met Leny Versteege). Hartelijk dank voor de Email !!!

Mocht u enige informatie voor ons hebben, dan horen wij dat graag.
Als u wat meer foto's wilt zien van onze verzameling, kijk dan op: www.verzamelgein.nl van Vincent Corbesir (hele leuke verzameling site) en http://www.goudadesign.co.uk/dutchdelftware3.html

Op deze laatste site krijgen wij wellicht in de nabije toekomst ook de mogelijkheid een verhaaltje kwijt te kunnen en ook wat meer foto's.

René en Barbara, Delft, Nederland.
***********************************************************************************
Just got an Email from Christopher Proudlove (great guy) about a link on his site about pottery and porcelain, telling me that the link of this site is on his too !!!
Check out the story he wrote down about us and Velsen Kennemerland...
www.writeantiques.com

Zojuist een Email ontvangen van Christopher Proudlove (aardige vent) over een link op zijn site over aardewerk en porselein. Hij heeft die van onze blog ook bij hem geplaatst !!!
Lees het stukje wat hij over ons en van het Velsen Kennemerland heeft geschreven....
www.writeantiques.com ***********************************************************************************
I've received some images of the Velsen Factory (probably late sixties - early seventies) of the real painters and glacers.
Hans and Monique for these pictures.

Ik heb een aantal foto's ontvangen van de Velsen fabriek (van waarschijnlijk einde zestiger begin zeventiger jaren) van de echte schilders en glazuurders.
Hans en Monique bedankt voor de foto's.
***********************************************************************************

Also received an Email from Ton and Nicoline with some actual changes in the history part. Changed it to what it should be…..thanks for the inside info !!!

Ook nog een mail ontvangen van Ton en Nicoline met een aantal aanpassingen in de historie. Dit heb ik gelijk aangepast…..hartelijk dank voor de informatie !!!!

***********************************************************************************
Painters / Schilders
I received a letter from mrs. Leny Versteege (worked at the factory) with some names of painters (see list).
Mrs. Versteege.......a thousand times "Thank You" !!!!!!

Ik heb een brief mogen ontvangen van mevr. Leny Versteege (werkte in de fabriek) met een aantal namen van schilders (zie lijst).
Mevrouw Versteege.....duizend maal dank !!!!
*****************************************************************************
Special.....

I received a telephone call from mister Simon van der Kraan who worked at the factory for over 40 years. He told me about the production procedures and gave me a couple of names too (with initials).
They were added to the list.
Mr. Van der Kraan told me he still had some photo books and the wife and I made an appointment with him to check it all out.
We went to Sassenheim to meet him and his lovely wife on the 31st of may en talked about the factory, production process and the many painters. The amount of info was overwhelming and I’ve tried to put some of it on the site in pictures and names.
Mr and mrs Van der Kraan…you too……a thousand thanks !!
The info you could give us is absolutely priceless……………..
(He also asked me to place a description on the site, wich they used a lot at the factory....."Aardewerk is paardewerk" - "Eartenware is horseswork" - which means een enormous amount of work for low pay. The productionproces against the sales took 80 to 90 percent of the costs, so the profits where very low).


Ik kreeg een telefoontje van de heer Simon van der Kraan die zo’n veertig jaar voor de fabriek heeft gewerkt (magazijn en verkoop). Hij heeft me het een en ander over de fabricage kunnen vertellen en hiernaast nog enkele schilders en hun initialen gegeven. Hij bleek ook nog enkele fotoboeken en folders te hebben liggen en wilde een afspraakje maken, opdat mijn vrouw en ik dat allemaal bij hem zouden kunnen bekijken en wellicht de mogelijkheid krijgen wat dingen in te scannen).De afspraak stond op de 31ste en wij zijn naar Sassenheim gegaan om de heer en mevrouw Van der Kraan te ontmoeten. Van foto’s schieten is niet veel gekomen, aangezien de hele fabriek verdwenen is, maar we hebben een enorme hoeveelheid aan informatie over de fabriek, het productieproces en schilders opgedaan en ik heb een poging gewaagd hiervan een deel op de site te verwerken.
Ook meneer en mevrouw Van der Kraan…..duizend maal dank voor de informatie !! De informatie die jullie ons konden verschaffen is niet in waarde uit te drukken………………….
(Hij vroeg me ook een opmerking te vermelden die vaak gebruikt werd in de fabriek......"Aardewerk is paardewerk" - wat betekende dat de winst tegen de kosten van het productieproces enorm laag was. De winst was slechts tien tot twintig procent van de verkoopwaarde).

*****************************************************************************
I received a lovely Email from Marijke van der Woerd-de Kooker telling me she found our site by coincidence and was pleasantly surprised to see the Polychrome items we’ve collected up till now, because she has worked at the factory at that time. According to her (and us…) there’s not a lot to be found of this kind of pottery on the Internet. Marijke….thanks for your Email (and the picture of the booklet).

Ik heb een leuke Email mogen ontvangen van Marijke van der Woerd-de Kooker die ons vertelde dat ze onze site bij toeval tegen kwam en prettig verrast was te zien wat we tot nu toe aan het polychroom hebben verzameld. Volgens haar (en ons…) is er weinig te vinden van dit soort aardewerk. Marijke……bedankt voor je Email (en de foto van het boekje).

*****************************************************************************

Collecting Velsen Pottery – Earthenware – Porcelain
(in English and Dutch). (site started on the 9th of may 2008)

Velsen polychroom aardewerk
Eind 1920 begonnen Eelke Snel (21 jaar) en Koen Mertens (31 jaar) gezamenlijk een pottenbakkerij in Velsen-Noord onder de naam "Potterie Kennemerland".
Eelke Snel was begonnen als knechtje met het maken van gipsen gietvormen bij aardewerk fabriek Amphora in Oegstgeest. Vervolgens ging hij werken bij St Lukas in Utrecht.
Daarna, op 20 mei 1920, richtten Eelke Snel, Koen Mertens, Jan van Ham en Cees van Muyens "De Vier Paddestoelen" op. Deze combinatie was van korte duur, in december startten Eelke en Koen op de Wijkerstraatweg 213 hun eigen pottenbakkerij op.
Ook was dit duo kennelijk geen succes, want 1 jaar later vertrok Mertens (omdat ze van het handdraaien van de potten vazen overgingen op het gebruik van mallen) en ging Eelke Snel alleen verder. Mertens werkte er nog wel drie jaar op Freelance basis. Snel's doel was goedkoop en mooi aardewerk te leveren en daarin slaagde hij getuige het feit dat er spoedig meerdere arbeiders aangetrokken werden.
De eerste ontwerpen waren van zijn hand en versierd met blokjesachtige motieven op een roomkleurige of grijsachtige ondergrond (zie foto's aan het eind van de foto gallerij). Toen de vormgever Carl Gellings aangetrokken werd, werden de wat eenvoudige modellen aangevuld met kunstzinniger ontwerpen. Buiten hem werd ook Willem Stuurman (zie: www.dutchceramics.nl/willemstuurman.html) aangetrokken, welke aparte decors op bestaande vormen maakte.
Er verscheen in de loop der jaren een grote verscheidenheid aan modellen, van sierlijke vazen tot mooi gestileerde abstracte (dier)plastieken. De toenmalige fabriek onder de naam N.V. Kennemer Potterij (IJmuiden-oost-Velsen) ging in 1932 failliet (zie scan taxatierapport 7 mei 1932). Desondanks werd de fabriek opnieuw voortgezet onder de naam E. Snel voorheen N.V. Kennemer Potterij. In 1939 werd de fabriek overgenomen door twee voormalige schilders ( Johannes Gerardus van Vliet en Leendert Hendrikus de Vrind).
In 1943, gedurende de 2e wereldoorlog, moest de fabriek verhuizen van de Duitsers.
De fabriek werd toen gevestigd in Sassenheim (Kerklaan, zie GoogleEarth foto van nieuwe situatie) onder de naam "Velsen", waar aanvankelijk nog gebruik gemaakt werd van de oude gietmallen, maar spoedig sloegen ze daar een heel andere weg in. Vanaf dat moment produceerden ze ook Delft Groen en Delft Rood, beiden met gouden accenten. Op een bepaald moment werd een kroontje boven het logo aangebracht (zie foto's van een bord in Delfts Blauw met logo), maar korte tijd later kwam men hierop terug en is alles wat nog aanwezig was met het kroontje vernietigd. In de jaren '80 werd gestopt met het handmatig aanbrengen van het logo en werd deze er op gestempeld (zie later logo in 1e foto). Na de verwoestende brand in 1993 werd er een doorstart gemaakt met de fabriek. Op dat moment was de fabriek in handen van de heer Steketee en had 35 medewerkers. Toen Wim van Baarle de fabriek overnam in 1995 werd er nog weinig handgeschilderd. Het nieuwe Velsen had in 1997 nog maar drie medewerkers, maar voor het eind van 1998 was dat verdriedubbeld en kwam Wim Neuteboom over van de Porceleyne Fles. Helaas liep de verkoop van het Delfts Blauw terug en werd de fabriek gesloten in 2002.
velsen polychrome porcelain

At the end of the 1920’s Eelke Snel (21 years old) and Koen Mertens (31 years old) started a ceramics factory in Velsen-north under the name “Pottery Kennemerland”. Eelke Snel started out as a help in making the moulds at the Amphora factory in Oegstgeest.
From there he started working at St. Lukas in Utrecht. Then on the 20th of may 1920 he, Koen Mertens, Jan van Ham and Cees Muyens started a new pottery under the name “De vier paddelstoelen” (The four mushrooms). This didn’t last very long and in December of the same year Eelke and Koen started their own company in Velsen.
This didn’t seem to be the right combination, because only four years later Eelke went on alone. Mertens left the factory after a year (because they changed the process from handwork to using malls), but did some Freelance work for a couple of years. Eelke tried to make a cheap but beautiful kind of pottery and succeeded , because shortly after this a lot of workers joined the factory. The first designs were hand painted with squares on a cream coloured and gray background (see pictures at the end of the picture gallery).
When the designers Carl Gellings and Willem Stuurman (see: www.dutchceramics.nl/willemstuurman.html) came into the picture, the simple designs turned a bit more to art. In the years to come the designs changed to more delicate objects. When the factory under the name N.V. Kennemer Potterij (IJmuiden-oost-Velsen) went bankrupt in 1932 (see scan taxationreport 7 mei 1932), the factory was started up again under the name E. Snel before known as N.V. Kennemer Potterij. In 1939 the factory was taken over by two former painters (Johannes Gerardus van Vliet en Leendert Hendrikus de Vrind).
In 1943 – during the second world war – the factory was ordered by the Germans to move. The factory moved to Sassenheim (Kerklaan, see GoogleEarth picture with new situation)and changed the name to “Velsen”. There they started out with the old moulds, but soon came up with other forms of pottery, porcelain and ceramics. They also produced Delft Green and Delft Red, both with gold accents. At a certain time the company decided to do as other companies did and use a crown above the logo (see picture of a Delft Blue wall plate and the logo with crown). A short while later they decided to stop using the crown and whatever porcelain was still at the factory that still had the crown was destroyed. Velsen discontinued using the handpainted marks in the 1980's and from there the marks were stamped (see logo in first picture). After the devastating fire in 1993, the factory started up again. At that moment the factory was in hands of mr. Steketee and had 35 employees. When Wim van Baarle took over the factory in 1995, the factory began production of decaled Delftware with some handpainted accents. The new Velsen had only three employees in 1997, but had tripled in size in 1998 and taken on board Wim Neuteboom, a former Porcelain Jar (Porceleyne Fles) salesman. Unfortunately the sales went down and the factory had to close in 2002.
Potterie Kennemerland, Velsen 1920-1921
Kennemer Pottenbakkerij, Velsen 1921-1929
N.V. Kennemer Potterij, Velsen 1929-1932
E. Snel voorheen N.V. Kennemer Potterij, Velsen 1933-1936
Kunstaardewerkfabriek Velsen, Velsen 1936-1942
Keramiekfabriek Velsen, Sassenheim 1942-2002

Painters initials and names:
B.L. = Bart Lardé
H.B. = Henk Boot
N.T. = Niek Turenhout
N.K. = Niek Koelewijn
P.V. = Piet Verhoeve
J.D. = Jaap van Doorn
W.P. = Wim Pouw
R.B. = R. Bonte
H.R. = H. Reyngoud
A.D. = Anthon Diederiks
V.E. = Willem van Egmond
E.C. = Elly Capteyn
E.H. = El Hogewoning
M.S. = Marian Sobus
A.W. = Alexander Wlassow
G.B. = Gerrit Bunschoten
F.L. = F. Lagerwaardt
J.M. = Jan Miedema
G.E. = Gonda Everleens
D. = D. Dorresteijn
K.K. = Koos Kemner
A.V. = A. Vink
. = J. Ritmeester (just a dot as mark)
J.S. = J. Slinger
J-L = J. van Leeuwen
W.B. = W. Blok (homeworker Gouda)
R.K. = R. Korsuize
J.H. = J. van der Horst
J.L. = J. van der Luyt
G.W. = G. Waasdorp
H.B. or B.H. = H. Bisschops
C.V. = Cas van der Ven
S. = Schoonewoerd (Gouda)
A.G. = Gravenstijn (Gouda)
E.H. = Ellen Hoogewoning
H.J. (combined) = H. de Jong (Gouda)
G. = van Gijzel (Gouda)
J.H. = J. Haverkort
P.Z. = Peter Zoet
Q.W. = Qurines (Rinus) Warmenhoven
E.B. = Eef Bruinings
J.W. = Jaap van der Wal
H.V. = Herman Velthuis (Delft)
L.D. = Louis Dieleman

***********************************************************************************

Store - Magazijn:

Simon van der Kraan
Ria ten Bosch
Coby Stuen

***********************************************************************************

Office:

Leny Versteege
Marijke van der Woerd-de Kooker

***********************************************************************************
Aanvullende informatie:

In de jaren zeventig (1975 tot 1977) hebben drie schilders van Velsen (J. van Doorn, N. Koelewijn en P. Verhoeve) een zijstap gewaagd en zijn voor zichzelf begonnen onder de naam De Leidsche Fles (zie foto’s aan het eind van de fotogallerij). Zij maakten daar gebruik van dezelfde mallen als Velsen en produceerden ook het bekende Delfts Blauw, Delfts Rood en Polychroom.
Dit is niet van lange duur geweest en heeft slechts een jaar of drie mogen bestaan.

Additional information:

In the seventies (1975 till 1977) three painters from the Velsen factory (J. van Doorn, N. Koelewijn and P. Verhoeve) tried to start up a company of their own under the name De Leidsche Fles (see pictures at the end of the picture gallery). They used the same moulds als Velsen and produced the well known Delft Blue, Delft Red and Polychrome items.
This didn’t last very long and they had to stop after three years.